Weboldalunkon cookie-kat használunk a legjobb felhasználói élményért.

Rendben!
preloader

A HONSA Kft. álláspályázatok és önéletrajzok kezelésével összefüggő tájékoztatója

 

Tisztelt Jelentkező!

 

Mielőtt postai úton, elektronikus levél formájában, személyes megkeresés útján eljuttatná a HONSA Kft. részére álláspályázatát, önéletrajzát, kérjük, ismerje meg az álláspályázatokra és önéletrajzokra vonatkozó adatvédelmi tájékoztatónkat.

 

1. Az adatkezelő adatai

 

Az adatkezelő neve: HONSA Kft.

Székhelye: 7630 Pécs, Üszögi utca 20.

 

2. Az adatkezelés célja

 

A HONSA Kft. részére eljuttatott álláspályázatok és önéletrajzok kezelése, nyilvántartása munkaerő-toborzás és kiválasztás, humánerőforrás gazdálkodás céljából.

 

3. Az adatkezelés jogszabályi háttere

 

A jelen tájékoztatóban részletezett személyes adatok kezelésére, tárolására, rögzítésére és továbbítására az EU 2016/679 rendelete (2016.április 27.) [GDPR rendelet] 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kerül sor. A megküldött álláspályázatokat és önéletrajzokat önkéntes hozzájárulásnak értelmezzük a jelen tájékoztatóban foglalt adatkezeléshez.

 

4.  A kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama

 

A HONSA Kft. a hozzá eljuttatott álláspályázatokban, önéletrajzokban, motivációs levelekben, valamint egyéb megküldött dokumentumokban szereplő adatokat, mint személyes adatokat a jelen tájékoztató szerint kezeli, rögzíti és tárolja legfeljebb a beérkezéstől számított 1 évig. A kezelt adatok adatgazdái ezt követően felhívást kapnak a tekintetben, hozzájárulnak-e adataik újabb egy évig tartó kezeléséhez, a felhívás elmaradása vagy a hozzájárulás megtagadása esetében az adatok véglegesen és helyrállíthatatlanul automatikusan megsemmisítésre, törlésre kerülnek. A kezelt adatok kizárólag a toborzási és kiválasztási folyamat során, iletőleg annak eldöntése során kerülnek felhasználásra, hogy a páláyzó alkalmas-e betöltetlen, vagy újonnan létrehozott munkakör betöltésére.

 

5.  Az adatokhoz való hozzáférés

 

A HONSA Kft. részére eljuttatott álláspályázatokat és önéletrajzokat kizárólag a HONSA Kft. erre jogosultsággal rendelkező munkatársai kezelik, harmadik fél számára sem statisztikai, sem egyéb céllal nem adja ki.

 

6.  Adatbiztonság

 

A HONSA Kft. részére eljuttatott álláspályázatok és önéletrajzok biztonságos tárolásáról és őrzéséről a HONSA Kft. a gazdasági lehetőségei és a számára elérhető technológia keretei között gondoskodik. Az elektronikus adatbázist jelszóval, valamint az azokhoz való hozzáférést megfelelő jogosultsági szintek kialakításával védi az illetéktelenektól.

 

7.  Az adatkezeléssel összefüggő jogok és a jogérvényesítés lehetőségei

 

A pályázó kérelmezheti:

 

  1. tájékoztatását személyes adatainak kezeléséről, különösen: a kezelt személyes adatainak köréről és azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről,
  2. személyes adatainak helyesbítését,
  3. személyes adatainak törlését vagy zárolását.

 

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdésekkel, észrevételekkel közvetlenül a HONSA Kft. HR vezetőjéhez lehet fordulni az alábbi elektronikus levélcímen z.laskai@honsa-kft.hu vagy a belső adatvédelmi felelőshőz az alábbi elektronikus levélcímen: belabalinte@gmail.com

 

A pályázó jogsérelemre vagy annak közvetlen veszélyére hivatkozással a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat. Amennyiben személyes adatainak kezelésével összefüggésben a HONSA Kft. döntésével nem ért egyet, a közléstől számított 30 napon belül a lakóhely szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.

 

Pécs, 2018. november 16.

Közvetlen beszállítói státusz: